Hoitolaitteet kuntoutukseen valitaan asiantuntijan toimesta

2 minuutit Julkaistu:


Kuntoutuksessa pyritään aina parantamaan kuntoutujaa lähtötilanteesta, olipa kyseessä työkuntoutus, puheterapia tai lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa pyritään aina sekä fyysisen että psyykkisen toimintakyvyn paranemiseen. Usein lääkinnällisessä, kuten myös fysioterapiassa kuntoutuksessa käytetään apuna erilaisia hoitolaitteita ja apuvälineitä. Hoitolaitteet kuntoutukseen sekä hoitolaitteet hyvinvointiin löytyvät yleensä joko apuvälinekeskuksesta tai esimerkiksi omaa hoitoalan yritystä perustettaessa, ne löytyvät ammattimaiselta jälleenmyyjältä, kuten Alaset Import Oy. Tervetuloa blogin pariin, tämänkertaisen kirjoituksen aiheena on kuntoutus ja erilaiset kuntoutusmuodot. Toivottavasti löydät täältä hyödyllistä tietoa aiheesta.

Kuntoutuksen tarve voi johtua monesta syystä

Kuntoutuksesta voi saada apua fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin. Kuntoutuksen tarkoituksena on hyvinvoinnin lisääminen ja arjessa sekä työssä. Yleisin syy, miksi kuntoutus aloitetaan, on sairaus tai vamma. Kuntoutusprosessi aloitetaan, kun ammattilainen tunnistaa sen tarpeen. Prosessi aloitetaan asettamalla sille tavoite, jonka perusteella määritellään toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Kuntoutusprosessi suunnitellaan yhteistyössä asiantuntijoiden ja kuntoutujan kanssa ja prosessi vaati kuntoutujan osalta aktiivisuutta ja motivaatiota. Hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus kuntoutujan ja kuntoutumisen ammattilaisen välillä on myös tärkeässä osassa prosessia. Kuntoutus voi kestää muutamasta viikosta muutamaan vuoteen ja sen pituus riippuu paljon siitä, millaisia tuloksia kuntoutuksella haetaan.  

Erilaisia kuntoutuksen muotoja

Toimintakyky ja työkyky ovat tärkeitä perushyvinvointiimme liittyviä asioita, mutta toisinaan ne saattavat heiketä esimerkiksi sairauden vuoksi. Toimintakyky tarkoittaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja sitä, että tulee toimeen omassa elämässään ja yhteiskunnassa ja pystyy huolehtimaan itselleen tärkeistä asioista. Työkyky tarkoittaa kykyä tehdä töitä. Jos toiminta- tai työkyky on heikentynyt niin, että se haittaa jokapäiväisessä elämässä selviämistä, voi vaikeuksiin hakea apua ja kuntoutusta. Kuntoutusta voi hakea elämänhallinnan ongelmien, heikentyneen työkyvyn ja sairauden vuoksi.

Kuntoutuksen kenttä jaetaan yleensä neljään eri osa-alueeseen: ammatilliseen-, kasvatukselliseen-, sosiaaliseen- ja toimintakykykuntoutukseen. Ammatillisen kuntouksen päätavoite on työllistymisen tukeminen ja työkyvyn säilyttäminen. Kasvatuksellisen kuntoutuksella pyritään tukemaan esimerkiksi vammaisen tai vajaakuntoisen henkilön kasvatusta ja koulutusta sekä niiden vaatimia erityisjärjestelyjä ja apuvälineitä. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään tukemaan ja kuntouttamaan syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä, että he selviäisivät yhteiskunnassa ja omassa elämässään. Toimintakyvyn kuntoutus on yleensä terveydenhuoltoon liittyvää kuntoutusta, jolla pyritään parantamaan henkilön toimintakykyä erilaisten terapiamuotojen avulla. Hoitolaitteet kuntoutukseen voidaan järjestää apuvälinekeskuksesta ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tavoitteena on yllä pitää tai parantaa sairauden tai toimintakyvyn alenemaa.

• tag: • 340 sanat

minusta

Hyvinvointia ja terveyttä arkeen Mietityttääkö terveyteen liittyvät asiat ja miten voisi itse ylläpitää hyvinvointia paremmin? Tässä blogissa on tarkoitus käydä läpi miten jokainen voi pitää huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Mennään aiheisiin kuten hyvä ravinto, ravinnelisät, liikunta, venyttely, rentoutuminen, lepo ja nukkuminen. Aiheita käydään läpi yleisellä tasolla sekä mennään ihan käytännön puoleen, jotta lukijat saavat ihan arkeen soveltuvia vinkkejä omaan tekemiseen. Kaikenlaisista ruokavinkeistä venyttelyohjeisiin, nukkumisvalmisteluista virkistävään liikkumiseen. Mielenkiinnosta tutustutaan myös eri aikakausien elintapasuosituksiin, sillä vielä 100 vuotta sitten suositukset olivat hyvin erilaiset ja jos mennään vielä enemmän ajassa taakse päin, voivat neuvot kuulostaa jopa hieman huvittavilta. Mutta niin saattaa meidän nykyisetkin suositukset 500 vuoden päästä. Toivottavasti viihdyt kirjoituksien parissa!

Haku