Instrumenttipesukone on tärkeä väline terveydenhuollossa

2 minuutit Julkaistu:


Instrumenttien puhtaanapito, tartunnantorjunta sekä muut siihen liittyvät toimenpiteet ovat osa terveydenhuollon jokapäiväistä arkea. Keskeisimmässä roolissa ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimmat säädökset ja standardit. Instrumenteilta vaadittava puhtausluokka riippuu täysin instrumentilla tehtävästä toimenpiteestä.
Tervetuloa lukemaan instrumenttipesukoneen omavalvonnasta. Niissä terveydenhuollon yksiköissä, joissa on käytettävissä desinfiointikone voidaan välineet ottaa suoraan käyttöön koneella tehdyn käsittelyn jälkeen. Instrumenttipesukoneiden toimintaa on valvottava niiden valmistajan ohjeiden sekä viranomaisohjeiden mukaisesti.  Valviran ohjeistaa että jokaiselle potilaalle täytyy olla yksilöllisesti steriloidut instrumentit. Instrumenttien kunnosta täytyy pitää huolta, jotta ne toimivat tarkoituksenmukaisesti ja kestävät käyttöä. Instrumenttipesukoneet täytyy tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta niiden puhdistusteho pysyy asianmukaisena. Puhdistustehon ja suorituskyvyn todentaminen on välttämätöntä, jotta voidaan todeta laitteiden toimivuus. Omavalvonnalla on iso osa instrumenttipesukoneen toiminta- ja suorituskyvyn testauksessa. Steriloinnin tarkoituksena on kuitenkin hävittää steriloitavista instrumenteista kaikki elollinen, kuten bakteeri-itiöt. Steriloinnin onnistumisen kannalta on oleellista, että koneet ja tarvikkeet on ensin huolellisesti puhdistettu.

Pese myös uudet instrumentit

Kun instrumentit tulevat tehtaalta, ne ovat kevyesti öljyttyjä. Ennen uusien instrumenttien käyttöönottoa täytyy niistä pestä tehtaassa laitettu öljy huolellisesti pois. Vesijohtovesi ei sovellu tähän pesuun, sillä siinä on liian korkea rauta- ja mineraalipitoisuus, tämä voi aiheuttaa instrumentteihin värimuunnoksia. Tarvittaessa huuhtelu tulee suorittaa akkuvedellä. Kun ottaa uudet instrumentit käyttöön, kannattaa huomioida että niihin ei saisi tehdä merkintöjä kaivertamalla tai raaputtamalla. Yleensä valmistajat eivät anna takuuta kaiverretuille välineille.

Mitä kannattaa tarkistaa jos instrumenttipesukone ei pese riittävän hyvin

 Kun instrumenttipesukoneet testataan pesutuloksen varmistamiseksi, on olennaista että tämä toimenpide tehdään säännöllisesti, myös huollon yhteydessä. Pesutulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat vedenpaine, mekaaniset tekijät, suutinten sijainti sekä suihkuvirran pyörintä. Lisäksi tulokseen vaikuttavat pesuohjelmien pituus ja pesukemikaalien valinta, sillä kemikaalin on oltava suunnattu oikealla likatyypille. Kemikaalien annostelu ja pesulämpötilat ovat myös olennaisessa asemassa. Kuitenkin yksi yleisimmistä syistä huonoon pesutulokseen on se että instrumenttipesukone lastataan väärin tai liian täyteen. Vedenlaatu sekä tukkeutuneet suuttimet saattavat olla myös syitä huonoon pesutulokseen. Tarkista myös pesulavat, jotta niissä ei ole halkeamia ja että ne pyörivät oikein. Tutustus tarkemmin instrumenttipesukoneisiin Finstec Oy:n sivuilla.

• tag: • 309 sanat

minusta

Hyvinvointia ja terveyttä arkeen Mietityttääkö terveyteen liittyvät asiat ja miten voisi itse ylläpitää hyvinvointia paremmin? Tässä blogissa on tarkoitus käydä läpi miten jokainen voi pitää huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Mennään aiheisiin kuten hyvä ravinto, ravinnelisät, liikunta, venyttely, rentoutuminen, lepo ja nukkuminen. Aiheita käydään läpi yleisellä tasolla sekä mennään ihan käytännön puoleen, jotta lukijat saavat ihan arkeen soveltuvia vinkkejä omaan tekemiseen. Kaikenlaisista ruokavinkeistä venyttelyohjeisiin, nukkumisvalmisteluista virkistävään liikkumiseen. Mielenkiinnosta tutustutaan myös eri aikakausien elintapasuosituksiin, sillä vielä 100 vuotta sitten suositukset olivat hyvin erilaiset ja jos mennään vielä enemmän ajassa taakse päin, voivat neuvot kuulostaa jopa hieman huvittavilta. Mutta niin saattaa meidän nykyisetkin suositukset 500 vuoden päästä. Toivottavasti viihdyt kirjoituksien parissa!

Haku