Henkilökohtainen avustaja tueksi kotiin

2 minuutit Julkaistu:


Tervetuloa kirjoitukseni pariin. Tällä kertaa käymme läpi henkilökohtaisen avustajan työtehtäviä, sekä huomioonotettavia asioita silloin kun ollaan hankkimassa avustajaa kotiin. Henkilökohtainen avustaja on tukitoimi vammaispalvelulaissa. Nimikkeellä tarkoitetaan henkilöä, joka on mukana avustettavan arjessa auttaen häntä askareissa sekä toimissa, jotka tuottavat normaalisti hankaluuksia. Tarve vaihtelee avustettavasta riippuen, ja siksi onkin vaikea nimittää täysin selkeästi henkilökohtaisen avustajan toimenkuvaa, sillä se saattaa vaihdella paljonkin. Avustamista tapahtuu kuitenkin yleisesti ottaen päivittäisissä toimissa, kuten ruokailussa, pesuissa tai asioinneissa, harrastuksissa, sosiaalisen elämän ylläpidossa sekä työssä ja opiskelussa. Avun hakija määrittelee itse avun tarpeen. Tavoitteena on usein tukea avustettavaa niin, että mahdollisesti jonain päivänä eläminen voisi olla itsenäisempää, mikäli se on mahdollista. Mikäli ei ole, on avustaja paikalla auttamassa jotta avustettava pystyy parhaalla mahdollisella tavalla elämään ja tekemään asioita mitä henkilö tekisi itsenäisesti ilman rajoitteita.  

Henkilökohtaisen avun hakeminen

Kun on todettu henkilökohtaisen avun tarve, voidaan sitä hakea omalta kotikunnalta. Sillä henkilökohtainen apu on osa vammaispalvelulakia, on jokaisen kunnan sitä tarjottava. Haku voidaan aloittaa täyttämällä lomake, tai vaihtoehtoisesti hakemus voi olla vapaamuotoinen. Avun tarve määritellään palvelusunnitelmassa, joka toimii kaiken pohjana ja on aina yksilöllinen. Avustettavan olisi itse määriteltävä parhaansa mukaan, minkälaisissa asioissa tukea ja avustusta tarvitaan. On mahdollista palkata henkilökohtainen avustaja, jolloin apua tarvitseva henkilö toimii työnantajana mikäli tähän kykenee. Vaihtoehtoisesti kunta voi myös myöntää palveluseteleitä, tai voidaa käyttää kunnan järjestämää tai ostamaa avustajapalvelua. Henkilökohtainen apu on aina saajalle maksutonta. Vammaisen henkilön omainen tai läheinen henkilö ei voi toimia henkilökohtaisena avustajana. 

Tarjottavan henkilökohtaisen avun määrä 

Laissa ei ole rajoituksia tuntimäärille, vaan jokainen asiakas nähdään yksilönä ja tällöin tarjottu tuntimäärä tehdään sen perusteella. Tämä riippuu siitä, mikä on avustettavan toimintakyky ja kuinka paljon apua tarvitaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon elämän eri osa-alueet, jolloin on huomioitava tuntimäärän riittävyys. Tuntimäärän on myöskin oltava suurempi, kuin tarpeellisiin toimiin käytännössä kuluva aika. Sillä usein työtehtävät vaihtelevat, voivat myös tuntimäärät vaihdella päivistä riippuen. Mikäli todetaan, ettei tuntimäärä ole riittävä, voidaan niitä anoa lisää sosiaalitoimesta. Henkilökohtaisesta avusta lisätietoa tarjoaa esimerkiksi Avustaja.fi Avustajapalvelut.

• tag: • 315 sanat

minusta

Hyvinvointia ja terveyttä arkeen Mietityttääkö terveyteen liittyvät asiat ja miten voisi itse ylläpitää hyvinvointia paremmin? Tässä blogissa on tarkoitus käydä läpi miten jokainen voi pitää huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Mennään aiheisiin kuten hyvä ravinto, ravinnelisät, liikunta, venyttely, rentoutuminen, lepo ja nukkuminen. Aiheita käydään läpi yleisellä tasolla sekä mennään ihan käytännön puoleen, jotta lukijat saavat ihan arkeen soveltuvia vinkkejä omaan tekemiseen. Kaikenlaisista ruokavinkeistä venyttelyohjeisiin, nukkumisvalmisteluista virkistävään liikkumiseen. Mielenkiinnosta tutustutaan myös eri aikakausien elintapasuosituksiin, sillä vielä 100 vuotta sitten suositukset olivat hyvin erilaiset ja jos mennään vielä enemmän ajassa taakse päin, voivat neuvot kuulostaa jopa hieman huvittavilta. Mutta niin saattaa meidän nykyisetkin suositukset 500 vuoden päästä. Toivottavasti viihdyt kirjoituksien parissa!

Haku